Молитва божьей иконе матери

Иконы

Полное собрание и описание: молитва божьей иконе матери для духовной жизни верующего человека.

Содержание
 1. Молитвы перед иконами Божией Матери
 2. Оглавление
 3. ^ Молитва ко Пресвятой Богородице благодарственная
 4. Молитвы пред иконами Божией Матери
 5. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Живоносный источник»
 6. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Максимовская»
 7. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Остробрамская»
 8. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Черниговская-Ильинская»
 9. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Почаевская»
 10. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Иверская»
 11. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Спорительница хлебов»
 12. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Казанская»
 13. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
 14. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»
 15. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Нечаянная Радость»
 16. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Млекопитательница»
 17. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Утоли моя печали»
 18. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Взыскание погибших»
 19. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Державная»
 20. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровская»
 21. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Неупиваемая Чаша»
 22. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Жировицкая»
 23. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Владимирская»
 24. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Милующая», или «Достойно есть»
 25. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Умягчение злых сердец»
 26. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Тихвинской»
 27. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Троеручица»
 28. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Смоленская»
 29. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Умиление» (Серафимо-Дивеевской)
 30. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Донская»
 31. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Всецарица»
 32. ^ Молитва пред иконою Божией Матери «Спасительница утопающих» (Леньковская)

Молитвы перед иконами Божией Матери

Оглавление

^ Молитва ко Пресвятой Богородице благодарственная

Что Ти принесе́м, или́ что Ти воздади́м, о Преми́лостивая Госпоже́ Влады́чице, засту́пнице ро́да христиа́нскаго, за вся́ Твоя́ неисче́тная благодея́ния, я́же при́сно явля́еши всем призыва́ющим и́мя Твое́ и Твоея́ по́мощи прося́щим. Кто бо притека́яй к Те́бе посра́млен и неуслы́шан от Тебе́ отхо́дит, о премилосе́рдая Ма́ти? Ве́мы, Пречи́стая, я́ко за мно́жество грехо́в и беззако́ний на́ших не́смы досто́йни ниже́ и́мя Твое́ пресла́дкое нарещи́, не то́чию песнопе́ния от оскверне́нных усте́н Тебе́ приноси́ти, и удо́бее есть нам молча́ние люби́ти. Но да не яви́мся непа́мятливи и неблагода́рни пред Тобо́ю, дерза́ем приноси́ти Тебе́ сие́ коленопреклоне́нное славосло́вие: Ты же, премилосе́рдая Ма́ти, не возгнуша́йся прия́ти е, я́ко от избы́тка лю́бящих Тя серде́ц возноси́мое. Сама́ Ты, Влады́чице, благода́тию Твое́ю косни́ся серде́ц на́ших, да я́ко воск раста́явша, пролию́тся пред Тобо́ю в сле́зных благодаре́ниих и славосло́виих. Благодари́м Тя, Всепе́тая: не таи́м благодея́ний Твои́х, но велегла́сно возвеща́ем, да вси слы́шащии притека́ют к Тебе́, еди́ней непосты́дней Засту́пнице ро́да христиа́нскаго, и да немо́лчно славосло́вят Тя, Всепе́тую, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвы пред иконами Божией Матери

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Живоносный источник»

Цари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прибе́жище си́рых и стра́нных Предста́тельнице, скорбя́щих ра́досте, оби́димых Покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь: помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стра́нна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе́, ни ины́я предста́тельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богома́ти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Максимовская»

Нескве́рная, небла́зная, нетле́нная, Пречи́стая, Чи́стая Де́во, Богоневе́сто Влады́чице, я́же Бо́га Сло́ва человеком пресла́вным Твои́м рождество́м соедини́вшая, и отри́нувшееся естество́ ро́да на́шего Небе́сным совоку́пльшая, я́же ненаде́жных еди́на наде́ждо и бори́мых по́моще, гото́вое заступле́ние к Тебе́ притека́ющих и всех христиа́н прибе́жище! Не гнуша́йся мене́ гре́шнаго, скве́рнаго, скве́рными по́мыслы, и словесы́, и дея́ньми всего́ себе́ непотре́бна сотво́рша и ра́зумом ле́ности сласте́й жития́ раба́ бы́вша. Но я́ко человеколюби́ваго Бо́га Ма́ти, человеколю́бне умилосе́рдися о мне, гре́шнем и блу́днем, и приими́ мое́ е́же от скве́рных усте́н приноси́мое Тебе́ моле́ние, и Твоего́ Сы́на и на́шего Влады́ку и Го́спода, Ма́тернее Твое́ дерзнове́ние употребля́ющи, моли́, да отве́рзет и мне человеколю́бныя утро́бы Своея́ бла́гости, и презре́в моя́ безчи́сленная прегреше́ния, обрати́т мя к покая́нию и Свои́х за́поведей де́лателя иску́сна яви́т мя. И предста́ни мне при́сно, я́ко ми́лостивая, и милосе́рдая, и благолюби́вая в настоя́щем у́бо житии́ те́плая Предста́тельница и Помо́щница, сопроти́вных наше́ствия отгоня́ющи, и ко спасе́нию наставля́ющи мя, и во вре́мя исхо́да моего́ окая́нную мою́ ду́шу соблюда́ющи, и те́мныя зра́ки лука́вых бесо́в дале́че от нея́ отгоня́ющи, в стра́шный же день Суда́ ве́чныя мя избавля́ющи му́ки, и неизрече́нныя сла́вы Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего насле́дника мя показу́ющи: Ю́же и да улучу́, Влады́чице моя́, Пресвята́я Богоро́дице, Твои́м хода́тайством и заступле́нием, благода́тию и человеколю́бием Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Остробрамская»

К кому возопию, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, а́ще не к Тебе́, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой услы́шит и воздыха́ние прии́мет, а́ще не Ты, Пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н и прибе́жище нам гре́шным? Кто па́че Тебе́ в напа́стех защити́т? у́слы́ши стена́ние мое́ и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице и Ма́ти Бо́га моего́. Не пре́зри и́щущаго Твоея́ по́мощи и не отри́ни мене́ гре́шнаго, Цари́це Небе́сная. Научи́ мене́ во́лю Сы́на Твоего́ исполня́ти и да́руй жела́ние Того́ святы́я за́поведи твори́ти. Ропта́ния же моего́ ра́ди, в ско́рбех бы́вшаго, не отступи́ от мене́, но пребу́ди ми малове́рному покро́в и заступле́ние. Твои́м хода́тайством прегреше́ния моя́ покры́й, от ви́димых и неви́димых враг защити́, сердца́ вражду́ющих на мя умягчи́ и Христо́вою любо́вию сия́ согре́й. Мне же немощно́му да́руй Твою́ всеси́льную по́мощь, во е́же грехо́вныя моя́ стра́сти препобеди́ти, да покая́нием и жития́ моего́ до́брым исправле́нием очище́н быв, про́чее вре́мя земна́го стра́нствия моего́ в послуша́нии Це́ркви Сы́на Твоего́ без поро́ка прейти́ сподо́блюся. В час же кончи́ны моея́ предста́ни мне, всех христиа́н упова́ние су́щи, и ве́ру мою́ во о́ный тя́жкий день утверди́, а по отше́ствии мое́м всеси́льную моли́тву Твою́ о мне вознеси́, да поми́лует мя Госпо́дь и прича́стника мя Его безконе́чных ра́достей да сотвори́т во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Черниговская-Ильинская»

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас!

О Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице моя Богоро́дице, Небе́сная Цари́це! Спаси́ и поми́луй мя, гре́шнаго раба́ твоего́, от напра́сныя клеветы́, от вся́кия беды́ и напа́сти и внеза́пныя сме́рти. Поми́луй мя в дневны́х часе́х, и у́тренних, и вече́рних, и во вся́кое вре́мя сохрани́ мя: стоя́ща, седя́ща соблюди́, и на вся́ком пути́ ходя́ща, и в нощны́х часе́х спя́ща снабди́, покры́й и заступи́. Защити́ мя, Влады́чице Богоро́дице, от всех враг мои́х ви́димых и неви́димых и от вся́каго зла́го обстоя́ния. На вся́ком ме́сте и на вся́кое вре́мя бу́ди ми, Ма́ти Преблага́я, стена́ необори́мая и заступле́ние кре́пкое.

О Пресвята́я Госпоже́, Влады́чице Де́во Богоро́дице! Приими́ недосто́йную моли́тву мою́, и сохрани́ мя от внеза́пныя сме́рти, и дару́й ми пре́жде конца́ покая́ние.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас!

Ты мне Храни́тельница жи́зни всея́ яви́ся, Пречи́стая; Ты мене́ изба́ви от бесо́в в час сме́рти; Ты и по сме́рти мене́ упоко́й.

Под Твою́ ми́лость прибега́ем, Богоро́дице Де́во: моле́ний на́ших не пре́зри в ско́рбех, но от бед изба́ви нас, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас! Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Почаевская»

О Всеми́лостивая Госпоже́, Цари́це и Влады́чице, от всех родо́в избра́нная и все́ми ро́ды Небе́сными и земны́ми ублажа́емая! Воззри́ ми́лостивно на предстоя́щий пред свято́ю ико́ною Твое́ю и усе́рдно к Тебе́ моля́щийся наро́д сей, и сотвори́ предста́тельством и заступле́нием Твои́м у Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да никто́же изы́дет отсю́ду упова́ния своего́ тощ и посра́млен в наде́жде свое́й, но да прии́мет ки́йждо от Тебе́ вся, по благо́му изволе́нию се́рдца своего́ и по ну́жде и потре́бе свое́й, во спасе́ние души́ и во здра́вие те́лу. При́зри благосе́рдием, Всепе́тая Богоро́дице, и на оби́тель сию́, Твои́м и́менем нарица́ющуюся, ю́же от лет дре́вних возлюби́ла еси́, избра́вши ее́ в достоя́ние Себе́, и неоску́дно источа́ющи то́ки исцеле́ний от чудотво́рныя ико́ны Твоея́ и от приснотеку́щаго исто́чника, в сле́де стопы́ Твоея́ нам откры́таго, и сохра́ни ю от вся́каго прило́га и наве́та вра́жия, я́коже дре́вле сохрани́ла еси́ Твои́м явле́нием це́лу и неврежде́нну от лю́таго наше́ствия ага́рянскаго, да вы́ну воспева́ется и сла́вится в ней Пресвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и Твое́ пресла́вное у́спе́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Иверская»

(26 октября, а также 25 февраля и во вторник Светлой седмицы)

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода, Цари́це Небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию душ на́ших, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию покланя́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се бо грехми́ погружа́емии и скорбьми́ обурева́емии, взира́юще на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти́ су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ино́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных! Помози́ нам, немощны́м, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й боле́зненная сердца́ на́ша и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну и на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдая Предста́тельница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Спорительница хлебов»

О Пресвята́я Де́во Богоро́дице, Преми́лостивая Влады́чице, Цари́це Небесе́ и земли́, вся́каго до́ма и семе́йства христиа́нскаго Благоустрои́тельнице, тружда́ющихся благослове́ние, нужда́ющихся неистощи́мое бога́тство, си́рых и вдови́ц и всех люде́й Корми́тельнице! Пита́тельнице на́ша, ро́ждшая Пита́теля вселе́нныя и Спори́тельнице хле́бов на́ших, Ты, Влады́чице, низпосыла́еши Твое́ Ма́тернее благослове́ние градо́м на́шим, се́лам и ни́вам, и коему́ждо до́му, на Тя упова́ние иму́щему. Те́мже с благогове́йным тре́петом и сокруше́нным се́рдцем смире́нно мо́лим Тя: бу́ди и нам, гре́шным и недосто́йным рабо́м Твои́м, му́драя Домострои́тельница, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая. Вся́кое же соо́бщество, вся́кий дом и семе́йство во благоче́стии и правосла́вии, единомы́слии, послуша́нии и дово́льстве соблюди́. Ни́щия и неиму́щия пропита́й, ста́рость поддержи́, младе́нцы воспита́й, всех вразуми́ преи́скренне взыва́ти ко Го́споду: «Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь». Сохрани́, Пречи́стая Ма́ти, лю́ди Твоя́ от вся́кия ну́жды, боле́зни, гла́да, губи́тельства, гра́да, огня́, от вся́каго зла́го обстоя́ния и вся́каго нестрое́ния. Оби́тели на́шей (ве́си), дома́м и семе́йствам и вся́кой душе́ христиа́нстей и всей стране́ на́шей исхода́тайствуй мир и ве́лию ми́лость, да сла́вим Тя, Преми́лостивую Пита́тельницу и Корми́тельницу на́шу, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Казанская»

О Пресвята́я Госпоже́ Влады́чице Богоро́дице! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию пред честно́ю (и чудотво́рною) ико́ною Твое́ю припа́дающе, мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́. Умоли́, милосе́рдая Ма́ти, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, да сохрани́т ми́рну страну́ на́шу, Це́рковь же Свою́ Святу́ю непоколеби́му да соблюде́т и от неве́рия, ересе́й и раско́ла да изба́вит. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н Помо́щница и Засту́пница. Изба́ви же и всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от вся́ких искуше́ний, скорбе́й, боле́зней, бед и от внеза́пныя сме́рти. Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние прегреше́ний, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия и ми́лости Твоя́, явля́емыя над на́ми зде на земли́, сподо́бимся и Небе́снаго Ца́рствия, и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

О Пресвята́я Влады́чице и Богоро́дице, вы́сшая Херуви́м и честне́йшая Серафи́м, Богоизбра́нная Отрокови́це, всех скорбя́щих Ра́досте! Пода́ждь утеше́ние и нам, в ско́рби су́щим: ра́зве бо Тебе́ ино́го прибе́жища и по́мощи не и́мамы. Ты еди́на еси́ ра́дости на́шея Хода́таица, и я́ко Ма́ти Бо́жия и Ма́ти милосе́рдия, предстоя́щи у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, мо́жеши нам помощи́: никто́же бо притека́яй к Тебе́ просра́млен отхо́дит. Услы́ши у́бо и нас, ны́не в день ско́рби пред Твое́ю ико́ною припа́дающих и со слеза́ми Тебе́ моля́щихся: отжени́ от нас належа́щия на нас ско́рби и печа́ли в сей вре́менней жи́зни, не лише́ны же сотвори́ ны Твои́м всеси́льным хода́тайством и ве́чныя несконча́емыя ра́дости во Ца́рствии Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и со Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Скоропослушница»

О Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, скоропослу́шная Засту́пнице всех, к Тебе́ с ве́рою прибега́ющих! При́зри с высоты́ небе́снаго вели́чия Твоего́ на мя непотре́бнаго, ко святе́й ико́не Твое́й припа́дающа, услы́ши ско́ро смире́нную моли́тву мене́ гре́шнаго и принеси́ ю к Сы́ну Твоему́: умоли́ Его́, да озари́т мра́чную ду́шу мою́ све́том Боже́ственныя благода́ти Своея́ и очи́стит ум мой от по́мыслов су́етных, да умири́т стра́ждущее мое́ се́рдце и исцели́т ра́ны его́, да вразуми́т мя на до́брая дела́ и укрепи́т рабо́тати Ему́ со стра́хом, да прости́т вся соде́янная мно́ю зла́я, да изба́вит от ве́чныя му́ки и не лиши́т Небе́снаго Своего́ Ца́рствия. О Преблагослове́нная Богоро́дице! Ты благоизво́лила еси́ нарещи́ся во о́бразе Твое́м Скоропослу́шница, повелева́ющи всем притека́ти к Тебе́ с ве́рою: не пре́зри у́бо мене́ ско́рбнаго и не попусти́ поги́бнути мне в бе́здне грехо́в мои́х. На Тя по Бо́зе все мое́ упова́ние и наде́жда спасе́ния, и Твоему́ покро́ву и предста́тельству вруча́ю себе́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Нечаянная Радость»

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Млекопитательница»

Приими́, Госпоже́ Богороди́тельнице, сле́зная моле́ния рабо́в Твои́х, к Тебе́ притека́ющих. Зрим Тя на святе́й ико́не, на рука́х нося́щую и млеко́м пита́ющую Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Го́спода Иису́са Христа́. Аще и безболе́зненно родила́ еси́ Его́, оба́че Ма́терния ско́рби ве́си и не́мощи сыно́в и дще́рей челове́ческих зри́ши. Те́мже те́пле припа́дающе к цельбоно́сному Образу Твоему́ и умиле́нно сей лобыза́юще, мо́лим Тя, Всеми́лостивая Влады́чице: нас гре́шных, осужде́нных в боле́знех роди́ти и в печа́лех пита́ти ча́да на́ша, ми́лостивно пощади́ и сострада́тельно заступи́, младе́нцы же на́ша, та́кожде и роди́вшия их, от тя́жкаго неду́га и го́рькия ско́рби изба́ви. Да́руй им здра́вие и благомо́щие, да и пита́еми от си́лы в си́лу возраста́ти бу́дут, и пита́ющия их испо́лнятся ра́достию и утеше́нием, я́ко да и ны́не предста́тельством Твои́м из уст младе́нцев и ссу́щих Госпо́дь соверши́т хвалу́ Свою́. О Ма́ти Сы́на Бо́жия! Умилосе́рдися на ма́тери сыно́в челове́ческих и на немощны́я лю́ди Твоя́: постига́ющия нас боле́зни ско́ро исцели́, належа́щия на нас ско́рби и печа́ли утоли́, и не пре́зри слез и воздыха́ний рабо́в Твои́х. Услы́ши нас, в день ско́рби пред ико́ною Твое́ю припа́дающих, и в день ра́дости и избавле́ния приими́ благода́рная хвале́ния серде́ц на́ших. Вознеси́ мольбы́ на́ша ко Престо́лу Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да ми́лостив бу́дет ко грехо́м и немоще́м на́шим и проба́вит ми́лость Свою́ ве́дущим и́мя Его́, я́ко да и мы, и ча́да на́ша просла́вим Тя, милосе́рдую Засту́пницу и ве́рную наде́жду ро́да на́шего, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Утоли моя печали»

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Взыскание погибших»

О Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Влады́чице Богоро́дице, Спору́чнице гре́шных и Взыска́ние поги́бших! При́зри ми́лостивным Твои́м о́ком на нас, предстоя́щих пред свято́ю ико́ною Твое́ю и со умиле́нием моля́щихся Тебе́: воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, просвети́ ум наш, омраче́нный страстьми́, и уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших. Не и́мамы ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Влады́чице: Ты ве́си вся не́мощи и согре́шения на́ша. К Тебе́ прибега́ем и вопие́м: не оста́ви нас Твое́ю Небе́сною по́мощию, но предста́ни нам при́сно и Твои́м неизрече́нным милосе́рдием и щедро́тами спаси́ и поми́луй нас, погиба́ющих. Да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни на́шея и изба́ви нас от скорбе́й, бед и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти, а́да и ве́чныя му́ки. Ты бо еси́, Цари́це и Влады́чице, ско́рая Помо́щница и Засту́пница всем притека́ющим к Тебе́ и кре́пкое прибе́жище гре́шников ка́ющихся. Пода́ждь у́бо нам, Преблага́я и Всенепоро́чная Де́во, христиа́нский коне́ц жи́зни на́шея ми́рен и непосты́ден и сподо́би нас Твои́м хода́тайством всели́тися во оби́телех Небе́сных, иде́же непреста́нный глас пра́зднующих ра́достию сла́вит Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Державная»

О ми́ра Засту́пнице, Ма́ти Всепе́тая! Со стра́хом, ве́рою и любо́вию припа́дающе пред честно́ю ико́ною Твое́ю Держа́вною, усе́рдно мо́лим Тя: не отврати́ лица́ Твоего́ от прибега́ющих к Тебе́. Умоли́, милосе́рдая Ма́ти Све́та, Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, сладча́йшаго Го́спода Иису́са Христа́: да сохрани́т в ми́ре страну́ на́шу, да утверди́т держа́ву на́шу во благоде́нствии и изба́вит нас от междоусо́бныя бра́ни; да укрепи́т Святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную и незы́блему соблюде́т ю от неве́рия, раско́ла и ересе́й. Не и́мамы бо ины́я по́мощи, ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во: Ты еси́ всеси́льная христиа́н Засту́пница пред Бо́гом, пра́ведный гнев Его́ умягча́ющая. Изба́ви всех, с ве́рою Тебе́ моля́щихся, от паде́ний грехо́вных, от наве́та злых челове́к, от гла́да, скорбе́й и боле́зней. Да́руй нам дух сокруше́ния, смире́ние се́рдца, чистоту́ помышле́ний, исправле́ние грехо́вныя жи́зни и оставле́ние согреше́ний на́ших, да вси, благода́рне воспева́юще вели́чия Твоя́, сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, и та́мо со все́ми святы́ми просла́вим пречестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Феодоровская»

О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице и Присноде́во Мари́е, еди́ная наде́ждо нам гре́шным! К Тебе́ прибега́ем и Тебе́ мо́лим, я́ко ве́лие и́маши дерзнове́ние к ро́ждшемуся от Тебе́ по пло́ти Го́споду Бо́гу и Спаси́телю на́шему Иису́су Христу́. Не пре́зри слез на́ших, не возгнуша́йся воздыха́ний на́ших, не отри́ни ско́рби на́шея, не посрами́ упова́ния на́шего на Тя, но Ма́терними моле́нии Твои́ми умоли́ Го́спода Бо́га, да сподо́бит нас, гре́шных и недосто́йных, свободи́тися от грехо́в и страсте́й душе́вных и теле́сных, и ми́ру у́бо умре́ти, а Ему́ Еди́ному жи́ти по вся дни жи́зни на́шея. О Пресвята́я Влады́чице Богоро́дице! Путеше́ствующим спутеше́ствуй и огражда́й и охраня́й о́ныя, изба́ви плене́нных от плене́ния, свободи́ стра́ждущих от бед, уте́ши су́щих в печа́ли, ско́рбех и напа́стех, облегчи́ нищету́ и вся́ко злострада́ние теле́сное, и да́руй всем вся потре́бная к животу́, благоче́стию и жи́зни вре́менней. Спаси́, Влады́чице, вся страны́ и гра́ды, и сию́ страну́ и сей град, и́мже сия́ чудотво́рная и свята́я ико́на Твоя́ даде́ся во утеше́ние и огражде́ние: изба́ви я от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, и отврати́ вся́кий гнев, на ны пра́ведно дви́жимый. Да́руй нам вре́мя на покая́ние и обраще́ние, изба́ви нас от внеза́пныя сме́рти и во вре́мя исхо́да на́шего предста́ни нам я́вльшися, Де́во Богоро́дице, и изба́ви нас от возду́шных мыта́рств князе́й ве́ка сего́, сподо́би на Стра́шнем Суде́ Христо́ве ста́ти одесну́ю, и соде́лай нас насле́дники ве́чных благ, да сла́вим великоле́пое и́мя Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Святы́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Неупиваемая Чаша»

О Премилосе́рдная Влады́чице! К Твоему́ заступле́нию ны́не прибега́ем, моле́ний на́ших не пре́зри, но ми́лостиво услы́ши нас: жен, дете́й, ма́терей и тя́жким неду́гом пиа́нства одержи́мых, и того́ ра́ди от ма́тере своея́, Це́ркве Христо́вой, и спасе́ния отпа́дающих, бра́тий и сесте́р и сро́дник на́ших исцели́. О Ми́лостивая Ма́ти Бо́жия, косни́сь серде́ц их и ско́ро возста́ви от паде́ний грехо́вных, ко спаси́тельному воздержа́нию приведи́ их. Умоли́ Сы́на Своего́, Христа́ Бо́га на́шего, да прости́т нам согреше́ния на́ша и не отврати́т ми́лости Своея́ от люде́й Свои́х, но да укрепи́т нас в трезве́нии и целому́дрии. Приими́, Пресвята́я Богоро́дице, моли́твы ма́терей, о ча́дех свои́х сле́зы пролива́ющих, жен, о му́жех свои́х рыда́ющих, чад си́рых и убо́гих, заблу́ждшими оста́вленных, и всех нас, к ико́не Твое́й припа́дающих. И да прии́дет сей вопль наш, моли́твами Твои́ми, ко Престо́лу Всевы́шняго. Покры́й и соблюди́ нас от лука́ваго ловле́ния и всех ко́зней вра́жиих, в стра́шный же час исхо́да на́шего помози́ пройти́ непреткнове́нно возду́шная мыта́рства, моли́твами Твои́ми изба́ви нас ве́чнаго осужде́ния, да покры́ет нас ми́лость Бо́жия в несконча́емыя ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Жировицкая»

О Премилосе́рдная Госпоже́, Де́во Богоро́дице! Ки́има устна́ма прикосну́ся ко святы́ни Твое́й, или́ ки́ими словесы́ испове́м щедро́ты Твоя́, лю́дем явля́емыя: никто́же бо, притека́яй к Тебе́, отхо́дит тощ и не услы́шан. От ю́ности моея́ взыска́х по́мощи и заступле́ния Твоего́, и николи́же лише́н бых милосе́рдия Твоего́. Зри́ши, Госпоже́, ско́рби се́рдца моего́ и я́звы души́ моея́ ве́си. И ны́не, коленопреклоне́нно предстоя́ пред пречи́стым Твои́м о́бразом, моле́ния моя́ приношу́ Ти. Не лиши́ мя всеси́льнаго хода́тайства Твоего́ в день ско́рби моея́, и в день печа́ли моея́ заступи́ мя. То́ка слез мои́х не отврати́ся, Влады́чице, и ра́дости мое́ се́рдце испо́лни. Прибе́жище и предста́тельство бу́ди мне, Ми́лостивая, и све́та Твоего́ заря́ми ум мой просвети́. И не то́кмо о себе́ молю́ Тя, но и о лю́дех, притека́ющих к заступле́нию Твоему́.

Це́рковь Сы́на Твоего́ по бла́гости соблюди́, и огради́ ю от злоко́зненных наве́тов враг, возстаю́щих на ню. Архипа́стырем на́шим посли́ по́мощь Твою́ во апо́стольстве, и сохрани́ их здра́вы, долгоде́нствующи, пра́во пра́вящи сло́во и́стины Госпо́дни. Па́стырем испроси́ у Бо́га, Сы́на Твоего́, ре́вность и бде́ние о душа́х вруче́ннаго им ста́да слове́снаго, и дух ра́зума и благоче́стия, чистоты́ и пра́вды Боже́ственныя им низпосли́.

Испроси́ та́кожде, Влады́чице, у Го́спода власть предержа́щим и градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, всем же притека́ющим к Тебе́ дух целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́.

Еще́ же молю́ Тя, Премилосе́рдная, осени́ страну́ на́шу кро́вом Твоея́ благосты́ни, и изба́ви ю от бе́дствий стихи́йных, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бных нестрое́ний, да вси, живу́щии в ней, в любве́ и ми́ре пребыва́юще, ти́хое и безмяте́жное житие́ поживу́т, и благ ве́чных моли́твами Твои́ми унасле́дивше, возмо́гут ку́пно с Тобо́ю восхваля́ти Бо́га на небеси́ во ве́ки. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Владимирская»

(3 июня, а также 6 июля и 8 сентября)

О Всеми́лостивая Госпоже́ Богоро́дице, Небе́сная Цари́це, всемо́щная Засту́пнице, непосты́дное на́ше упова́ние! Благодари́м Тя о всех благодея́ниих, росси́йским лю́дем от Тебе́ бы́вших, отдре́вле и додне́сь от чудотво́рныя ико́ны Твоея́ явле́нных. И ны́не, Преблага́я Влады́чице, при́зри на ны, гре́шныя и недосто́йныя рабы́ Твоя́, яви́ нам ми́лость Твою́ и моли́ Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, о е́же изба́витися нам от вся́каго зла и сохрани́тися ца́рствующим градо́м, вся́кому гра́ду и ве́си, и всей стране́ на́шей, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни. Сохрани́ и умудри́ па́стырей Це́ркве, е́же досто́йно пасти́ ста́до Христо́во и пра́во пра́вити сло́во и́стины; укрепи́ христолюби́вое всеросси́йское во́инство, пода́ждь дух сове́та и ра́зума военача́льником, градонача́льником и всем, Иже во вла́сти суть; низпосли́ свято́е Твое́ благослове́ние и всем правосла́вным христиа́ном, покланя́ющимся Ти и моля́щимся пред цельбоно́сною Твое́ю ико́ною. Бу́ди нам Засту́пница и Хода́таица пред Престо́лом Всевы́шняго, иде́же предстои́ши. К кому́ у́бо прибе́гнем, а́ще не к Тебе́, Влады́чице? Кому́ принесе́м сле́зы и воздыха́ния, а́ще не Тебе́, Пресвята́я Богоро́дице? Не и́мамы бо ины́я по́мощи, не и́мамы ины́я наде́жды, ра́зве Тебе́, Небе́сная Цари́це. Под Твой покро́в притека́ем: моли́твами Твои́ми низпосли́ нам мир, здра́вие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, изба́ви ны от вся́ких бед и скорбе́й, от вся́ких неду́гов и боле́зней, от внеза́пныя сме́рти и от всех озлобле́ний враго́в ви́димых и неви́димых. Вразуми́ и научи́ ны, о Всеми́лостивая Засту́пнице, путь земна́го сего́ жития́ безгре́шно прейти́. Ты ве́си не́мощи на́ша, ве́си и согреше́ния на́ша, но и ве́ру ве́си, и упова́ние ви́диши: те́мже да́руй нам исправле́ние грехо́вныя жи́зни и умягчи́ зла́я сердца́ на́ша. Укрепи́ в нас пра́вую ве́ру, вложи́ в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух благоче́стия, дух смире́ния, терпе́ния и любве́, в до́брых де́лех преуспе́яние: изба́ви же нас от искуше́ний, от па́губных душевре́дных уче́ний, от неве́рия, развраще́ния и поги́бели ве́чныя. Тебе́ у́бо про́сим, Пречи́стая Влады́чице, и припа́дающе пред свято́ю Твое́ю ико́ною, мо́лимся: умилосе́рдися на ны и поми́луй ны, в Стра́шный же день Суда́ хода́тайством и заступле́нием Твои́м сподо́би ны ста́ти одесну́ю Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Милующая», или «Достойно есть»

О Пресвята́я и Преми́лостивая Влады́чице Богоро́дице! Припа́дающе ко святе́й ико́не Твое́й, смире́нно мо́лимся Тебе́: вонми́ гла́су моле́ния на́шего, виждь ско́рби, виждь беды́ на́ша, и я́ко любвеоби́льная Ма́ти, потщи́ся на по́мощь нам безпомо́щным: умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да не погуби́т нас за беззако́ния на́ша, но да яви́т нам человеколю́бно Свою́ ми́лость. Испроси́ нам, Влады́чице, у бла́гости Его́ теле́сное здра́вие, и душе́вное спасе́ние, и ми́рное житие́, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, и благослове́ние свы́ше на вся блага́я дела́ и начина́ния на́ша. И я́коже дре́вле призре́ла еси́ ми́лостивно на смире́нное славосло́вие послу́шника Афо́нскаго, воспева́вшаго Тя пред пречи́стою ико́ною Твое́ю, и Ангела к нему́ посла́ла еси́, да научи́т его́ воспева́ти песнь небе́сную, е́юже славосло́вят Тя Ангели, та́ко и ны́не приими́ на́ше усе́рдное молитвосло́вие, Тебе́ приноси́мое. О Цари́це Всепе́тая! Простри́ ко Го́споду богоно́снии Твои́ ру́це, и́миже Богомладе́нца Иису́са Христа́ носи́ла еси́, и умоли́ Его́ изба́вити нас от вся́каго зла. Яви́, Влады́чице, Твою́ ми́лость к нам: боля́щия исцели́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помози́ и сподо́би нас благоче́стно житие́ сие́ земно́е соверши́ти, христиа́нскую непосты́дную кончи́ну получи́ти и Небе́сное Ца́рствие насле́дити, Ма́терним хода́тайством Твои́м к ро́ждшемуся от Тебе́ Христу́ Бо́гу на́шему, Ему́же, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Умягчение злых сердец»

О многострада́льная Ма́ти Бо́жия, превы́сшая всех дще́рей земли́ по чистоте́ Твое́й и по мно́жеству страда́ний, Тобо́ю на земли́ перенесе́нных! Приими́ многоболе́зненная воздыха́ния на́ша и сохрани́ нас под кро́вом Твоея́ ми́лости. Ино́го бо прибе́жища и те́плаго предста́тельства, ра́зве Тебе́, не ве́мы, но я́ко дерзнове́ние иму́щи ко Иже из Тебе́ Рожде́нному, помози́ и спаси́ ны моли́твами Твои́ми, да непреткнове́нно дости́гнем Ца́рствия Небе́снаго, иде́же со все́ми святы́ми бу́дем воспева́ти в Тро́ице Еди́наго Бо́га, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Тихвинской»

Благодарим Тя, о Преблагая и Пречистая, Преблагословенная Дево, Владычице, Мати Христа Бога нашего, о всех благодеяниих Твоих, яже показала еси роду человеческому, наипаче же нам, христоименитым людем российским, о нихже ниже самый ангельский язык к похвалению доволен будет. Благодарим Тя, якоже и ныне удивила еси неизреченную Твою милость на нас, недостойных рабех Твоих, преестественным самопришествием Пречистыя Твоея иконы, ею же всю просветила еси Российскую страну. Темже и мы, грешнии, со страхом и радостию покланяющеся, вопием Ти: о Пресвятая Дево, Царице и Богородице, спаси и помилуй люди Твоя, и подаждь им победы на вся враги их, и сохрани царствующия грады, и вся грады и страны христианския, и сей святый храм от всякаго навета вражия избави, и всем вся на пользу даруй, ныне пришедшим с верою и молящимся рабом Твоим, и поклоняющимся Пресвятому образу Твоему, яко благословенна еси с рождшимся от Тебе Сыном и Богом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Троеручица»

О Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Богоро́дице Мари́е! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред свято́ю ико́ною Твое́ю, воспомина́юще пресла́вное чу́до Твое́, исцеле́нием усече́нныя десни́цы преподо́бнаго Иоа́нна Дамаски́на от ико́ны сея́ явле́нное, его́же зна́мение доны́не ви́димо есть на ней, во о́бразе тре́тия руки́, ко изображе́нию Твоему́ прило́женныя. Мо́лимся Ти и про́сим Тя, всеблагу́ю и всеще́друю ро́да на́шего Засту́пницу: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, и я́коже блаже́ннаго Иоа́нна, в ско́рби и боле́зни к Тебе́ возопи́вшаго, услы́шала еси́, та́ко и нас, скорбя́щих и боле́знующих ра́нами страсте́й многоразли́чных, не пре́зри, усе́рдно к Тебе́ от души́ сокруше́нныя прибега́ющих. Ты зри́ши, Госпоже́ Всеми́лостивая, не́мощи на́ша, озлобле́ние на́ше, ну́жду, во Твое́й по́мощи потре́бу, я́ко отвсю́ду врази́ окружа́ют нас, и несть помога́ющаго, ниже́ заступа́ющаго, а́ще не Ты умилосе́рдишися о нас, Влады́чице. Ей, мо́лим Ти ся, вонми́ гла́су боле́зненному на́шему и помози́ нам святооте́ческую правосла́вную ве́ру до конца́ дней на́ших непоро́чно сохрани́ти, во всех за́поведех Госпо́дних неукло́нно ходи́ти, покая́ние и́стинное о гресе́х на́ших всегда́ Бо́гу приноси́ти и сподо́битися ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на Стра́шнем Суде́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, Его́же умоли́ за нас Ма́тернею моли́твою Твое́ю, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да поми́лует нас по вели́цей и неизрече́нней ми́лости Свое́й. О Всеблага́я! Услы́ши нас и не лиши́ нас по́мощи Твоея́ держа́вныя, да Тобо́ю спасе́ние получи́вше, воспое́м и просла́вим Тя на земли́ живы́х и ро́ждшагося от Тебе́ и́скупи́теля на́шего, Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет сла́ва и держа́ва, честь и поклоне́ние, ку́пно со Отце́м и Святы́м Ду́хом, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Смоленская»

О пречу́дная и превы́шшая всех тва́рей Цари́це Богоро́дице, Небе́снаго Царя́ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, Пресвята́я Одиги́трие Мари́е!

Услы́ши ны, гре́шныя и недосто́йныя, в час сей моля́щияся и к Тебе́ со воздыха́нием и слеза́ми пред Пречи́стым о́бразом Твои́м припа́дающия, и си́це уми́льно глаго́лющия: изведи́ нас от ро́ва страсте́й, Одиги́трие Блага́я, изба́ви нас от вся́кия ско́рби и печа́ли, огради́ от вся́кия напа́сти и злых клеве́т и от непра́веднаго наве́та вра́жия.

Мо́жеши бо, о Благода́тная Ма́ти на́ша, не то́чию от вся́каго зла сохрани́ти лю́ди Твоя́, но и вся́ким благодея́нием снабди́ти и спасти́: ра́зве бо Тебе́ ины́я предста́тельницы в беда́х и обстоя́ниях и те́плыя хода́таицы о нас гре́шных к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, не и́мамы. Его́же умоли́, Влады́чице, спасти́ нас и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бити, да спасе́ннии Тобо́ю сла́вим Тя и в бу́дущем ве́це, я́коже спасе́ния на́шего Вино́вницу, и превозно́сим всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Умиление» (Серафимо-Дивеевской)

О Влады́чице Богоро́дице, души́ моея́ услажде́ние, изсо́хшаго се́рдца моего́ струе́ Богото́чная, потемне́ннаго ума́ моего́ пресве́тлый свети́льниче, лени́выя во́ли моея́ Путеводи́тельнице, не́мощи моея́ си́ло, наготы́ облече́ние, нищеты́ бога́тство, неисцели́мых ран мо́щное и ско́рое врачева́ние, слез осуше́ние, рыда́ний утоле́ние, бед претворе́ние, боле́зней облегче́ние, уз разреше́ние, спасе́ния наде́ждо! Услы́ши моли́тву мою́: даждь ми вре́мя покая́ния, ре́вность спасе́ния, си́лу в по́двизех Богоугожде́ния; сохрани́ мя от напа́стей и вся́ких зол, во искуше́ниих же и беда́х простри́ Твою́ ру́ку по́мощи, да возста́ну в паде́нии и не поги́бну лю́те. До́ндеже пребыва́ю в сем многоболе́зненнем житии́, не лиши́ мене́ даро́в Твоея́ ми́лости. Уще́дри благосты́нею Твое́ю всю христолюби́вую бра́тию, зде предстоя́щую и моля́щуюся. Младе́нцы воспита́й, ю́ныя наста́ви, ста́рыя поддержи́, малоду́шныя уте́ши, заблу́ждшия вразуми́, вдови́цы и си́рыя при́зри и защити́, на всех лю́бящих и ненави́дящих нас изле́й бога́тую Твою́ ми́лость. И при кончи́не жи́зни моея́, во вре́мя исхо́да моего́ от телесе́, бу́ди ми Предста́тельница: боле́знь сме́ртную умягчи́, тоску́ утоли́ и бе́дную мою́ ду́шу приведи́ к ве́чным оби́телем, да не во́зьмет мене́ те́мная си́ла, ниже́ да увлече́т во глубину́ а́да. Ей, Преблага́я Влады́чице Богоро́дице, души́ моея́ умиле́ние! Согре́й хла́дное в ве́ре и любви́ се́рдце мое́ слеза́ми умиле́ния: низпосли́ ми, скорбя́щему и обремене́нному грехми́, за моли́твы преподо́бнаго отца́ Серафи́ма, Твоего́ чти́теля, потре́бную ра́дость и утеше́ние. Да не лишу́ся Убо, Богоневе́сто, упова́ния моего́ плода́, но да сподо́блюся в Бо́зе и Спаси́теле мое́м, возлю́бленном Сы́не Твое́м, Го́споде на́шем Иису́се Христе́, сей прия́ти. Тому́ сла́ва и держа́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Донская»

О Пресвята́я Влады́чице, Де́во Богоро́дице, Засту́пнице на́ша блага́я и ско́рая! Воспева́ем Ти вси благода́рственная за чу́дная дела́ Твоя́. Песносло́вим от лет дре́вних неотъе́млемое заступле́ние Твое́ гра́ду Москве́ и стране́ на́шей, чудотво́рным Образом Твои́м Донски́м всегда́ явля́емое: в бе́гство обраща́ются полки́ чужди́х, гра́ды и ве́си невреди́ми сохраня́ются, лю́дие же от лю́тыя сме́рти избавля́ются. Осуша́ются Очи слезя́щия, умолка́ют стена́ния ве́рных, плач в ра́дость о́бщую претворя́ется. Бу́ди и нам, Пречи́стая Богоро́дице, утеше́ние в бе́дствиих, возрожде́ние наде́жды, о́браз му́жества, исто́чник ми́лости, и в ско́рбных обстоя́ниих неистощи́мое терпе́ние нам да́руй. Пода́ждь коему́ждо по проше́нию и по ну́жде его́: младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри и стра́ху Бо́жию научи́, уныва́ющия обо́дри и немощну́ю ста́рость поддержи́. Посети́ в боле́знех и печа́лех су́щия, зла́я сердца́ умягчи́, братолю́бие укрепи́, ми́ра и любве́ всех нас испо́лни. Примири́, благосе́рдая Ма́ти, вражду́ющия и оправда́й оклеве́танныя. Истреби́ поро́ки, да не восхо́дят грехи́ на́ша пред Судие́ю вся́ческих, да не пости́гнет нас пра́ведный гнев Бо́жий. Твои́ми моли́твами, всемо́щным Твои́м покро́вом огради́ нас от наше́ствий вра́жиих, от гла́да, губи́тельства, огня́, меча́ и вся́каго ина́го злострада́ния. Упова́ем моли́твами Твои́ми получи́ти от Всевы́шняго Бо́га грехо́в проще́ние и изглажде́ние и с Бо́гом примире́ние. Умоли́ стяжа́ти нам Ца́рствие Небе́сное и по сконча́нии жи́зни на́шея одесну́ю Престо́ла Бо́жия ста́ти, иде́же Ты, о Всепе́тая Де́во, Святе́й Тро́ице в ве́чней сла́ве предстои́ши. Удосто́й и нас с ли́ки Ангел и святы́х та́мо восхвали́ти пречестно́е и́мя Сы́на Твоего́ со Безнача́льным Его́ Отце́м и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Всецарица»

О Пречи́стая Богома́ти, Всецари́це! Услы́ши многоболе́зненное воздыха́ние на́ше пред чудотво́рною ико́ною Твое́ю, из уде́ла Афо́нскаго в Росси́ю принесе́нною, при́зри на чад Твои́х, неисце́льными неду́ги стра́ждущих, ко свято́му Образу Твоему́ с ве́рою припа́дающих! Якоже пти́ца крило́ма покрыва́ет птенцы́ своя́, та́ко и Ты ны́не, при́сно жива́ су́щи, покры́й нас многоцеле́бным Твои́м омофо́ром. Та́мо, иде́же наде́жда исчеза́ет, несумне́нною Наде́ждою бу́ди. Та́мо, иде́же лю́тыя ско́рби превозмога́ют, терпе́нием и осла́бою яви́ся. Та́мо, иде́же мрак отча́яния в ду́ши всели́ся, да возсия́ет неизрече́нный свет Божества́! Малоду́шныя уте́ши, немощны́я укрепи́, ожесточе́нным сердца́м умягче́ние и просвеще́ние да́руй. Исцели́ боля́щия лю́ди Твоя́, о Всеми́лостивая Цари́це! Ум и ру́ки врачу́ющих нас благослови́, да послу́жат ору́дием Всемо́щнаго Врача́, Христа́ Спа́са на́шего. Яко живе́й Ти су́щей с на́ми, мо́лимся пред ико́ною Твое́ю, о Влады́чице! Простри́ ру́це Твои́, испо́лненныя исцеле́ния и врачбы́, ра́досте скорбя́щих, в печа́лех утеше́ние, да чудотво́рную по́мощь ско́ро получи́вше, прославля́ем Живонача́льную и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

^ Молитва пред иконою Божией Матери «Спасительница утопающих» (Леньковская)

Заступница усердная, Мати Господа Вышняго! Ты еси всем xристианом помощь и заступление, паче же в бедах сущим. Призри ныне с высоты святыя Твоея и на ны, с верою покланяющияся пречистому образу Твоему, и яви, молим Тя, скорую помощь Твою по морю плавающим и от ветров бурных тяжкия скорби терпящим. Подвигни и вся православныя христианы на спасение в водах утопающих, и воздаждь подвизающимся о сем богатыя милости и щедроты Твоя. Се бо, на образ Твой взирающе, Тебе, яко милостивно сущей с нами, приносим смиренная моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и напаствуемых. Ты по Бозе наша Надежда и Заступница, и на Тя уповающе, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Тебе предаем во веки веков. Аминь.

admin
Оцените автора
Самые сильные и читаемые молитвы
Добавить комментарий